työtapoja

Improvisointi
 • ääni-improvisaatio omalla äänellä
 • soittoimprovisaatio soittimella tai iPadillä
 • liike-improvisaatio liikuttamalla itseä tai vaikka pehmoeläintä
 • kahden eri asian yhdistäminen esim. piirtäminen/maalaus + soittaminen

Itsensä ilmaiseminen
 • tunteitten ilmaiseminen
 • mielipiteen muodostaminen ja ilmaiseminen
 • sanoin, kuvin, sävelin tai liikkeen keinoin

Kehon hahmottaminen
 • sivelyt erilaisilla pensseleillä, teloilla, palloilla tai höyhenillä
 • matalataajuushoidot

Kuunteleminen
 • musiikin tai äänien kuunteleminen
 • toisen ihmisen kuunteleminen
 • itsensä ja omien tunteittensa kuunteleminen

Kuvittaminen
 • piirtäminen
 • maalaaminen
 • valmiiden kuvien käyttö
 • kuvakommunikoinnin käyttäminen
 • asiakkaan omat kommunikaatiovälineet
 • iPadin GoTalk Now kommunikaatio-ohjelma PCS-kuvin
 • nallekortit http://verkkokauppa.pesapuu.fi/product/1/nallekortit
 • lehdistä leikellyt kuvat

Laulaminen, ääntely
 • lauluimprovisaatio
 • valmiiden biisien laulaminen
 • omien biisien laulaminen

Liikkuminen
 • musiikin tahdissa
 • pienesti, suuresti, iloisesti, surullisesti…

Matkiminen, pomoilu
 • vuorotellen joku on pomona
 • ääni, liike, tunnelma
 • oman vuoron odottaminen
 • malli
 • hyväksyntä
 • ilmaisun rikastuttaminen
 • hulluttelu
Omat luovat tuotokset
 • digitarina
 • sävellys
 • sanoitus
 • tarinasävellys

Rentoutuminen
 • kehon sivelyt erilaisilla pensseleillä, teloilla, höyhenillä
 • oman äänen resonanssin hyödyntäminen: aoum

Soittaminen
 • erilaiset soittimet
 • ipad
 • hiljaa, lujaa, nopeasti, hitaasti…
 • omat biisit
 • valmiit biisit laulukirjoista

Säveltäminen
 • eri instumenteilla tai iPadillä
 • laulun ylöskirjoittaminen tarpeen mukaan
 • äänittäminen


Äänittäminen tai muistiin kirjaaminen
 • Äänittäminen
 • Digitarinoiden tekeminen
 • puhtaaksi kirjoittaminen Excel-tai Word-tiedostoiksi ja sieltä paperille tai tiedostoiksi