Eija Karvinen  |  Rauma   |  040 4182311
sivustoa muokataan parhaillaan

palvelut

Yksilömusiikkiterapia

Musiikkiterapiaa?

 • ongelmia itseilmaisussa, tunteiden käsittelyssä ja ilmaisemisessa
 • kuntoutussuunnitelmaan kirjattua
 • lääkärin lähetteellä
 • tavoitteellista toimintaa kts. työvälineitä

Terapiaan hakeutuminen

 • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 • sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella
 • arviointijakso myös omalla kustannuksella

Terapian toteutus

 • musiikkiterapeutin luona
 • kotikäynnit asiakkaan kotona, koulussa, päiväkodissa, asuntolassa…

Terapian sisältö ja kustannukset

 • Terapia räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Sisältöön voi kuulua niin rentouttava fysioakustinen
  tuoli ja musiikin kuuntelua kuin liikkumista, maalausta ja laulamistakin.
 • Terapiajakson hinta sisältää kaiken, mitä terapian aikana tehdään, eikä välineistä tai tarvikkeista tule
  lisäkustannuksia.
Erityisryhmien bändit

bändiläisen rooli oman valinnan mukaan, soitin/laulu

 • soitin voi olla itsellä tai voi käyttää bänditilan soittimia
 • myös iPad on monipuolinen soitin
 • ohjelmisto bändiläisten valitsemaa ”Porilaisten marssista nykymusiikkiin ja hengelliseen musiikkiin”
 • omien biisien tekeminen
 • bändissä voi myös toimia sokeana, kuurona tai avustajan kanssa
 • bändi voi toimia terapeutin toimitilassa tai muussa tilassa

nuoteista:

 • nuotit joko perinteistä nuottikirjoitusta tai kuvionuotteja
 • paperille tulostettuna tai powerpointilla seinään heijastettuna
 • Käytössä Sibelius-nuotinnusohjelma, jolla saadaan esim. fonttikokoa helposti suurennettua näkökykyyn sopivaksi
 • Bändissä voi toimia myös, vaikkei seuraisi mitään nuotteja.
Ikäihmisten kanssa
Toiminta aktivoi päätä ja kroppaa. Monet puhumattomatkin voivat laulaa vielä tuttuja lauluja. Almanakan asiat huomioiden: vuodenajat, juhlapyhät…

Hengellisiä ja hengettömiä toivelauluja

 • omasta päästä
 • vihoista, jolloin tarvitaan sorminäppäryyttä, sivunumeroiden seuraamista
 • powerpointilla, jolloin aina on oikeat sanat näkyvillä. Sanojen seuraaminen on helpompaa kuin vihossa tai paperilla, jolloin katse voi helposti olla väärässä kohtaa
 • Laulutaulujen avulla voidaan katsella kuvaa ja muistella, ihmeteellä ja kuva-arvoituksen tapaan arvuutella laulua, joka kuvaan sopisi. https://www.musamutteri.fi/laulutaulut

Soittimia

 • erilaisia rytmisoittimia
 • myös muita soittimia tarpeen ja innostuksen mukaan

Liikettä

 • Laulun tai musiikin mukana on myös helppo liikkua, taputella, tömistellä, uida jne.
 • Voidaan myös liikkua jonkun teeman mukaan. Esim. suursiivous, kevät työt, jouluaskareet
 • mahdollisuuksien mukaan molempien käsien käyttö, molempien jalkojen käyttö
 • oman kehon silittäminen, taputtaminen eri kohdista eri tavoin
Eija Karvinen
Sipolantie 10
26930 Vermuntila
Rauma

040 4182311
eija.karvinen@resonanssi.fi