Eija Karvinen  |  Rauma   |  040 4182311
sivustoa muokataan parhaillaan

palvelut

Yksilömusiikkiterapia
Musiikkiterapiaa?

 • ongelmia itseilmaisussa, tunteiden käsittelyssä ja ilmaisemisessa
 • kuntoutussuunnitelmaan kirjattua
 • lääkärin lähetteellä
 • tavoitteellista toimintaa kts. työvälineitä

Terapiaan hakeutuminen

 • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 • sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella
 • arviointijakso myös omalla kustannuksella

Terapian toteutus

 • musiikkiterapeutin luona
 • kotikäynnit asiakkaan kotona, koulussa, päiväkodissa, asuntolassa…
Erityisryhmien bändit
bändiläisen rooli oman valinnan mukaan, soitin/laulu

 • soitin voi olla itsellä tai voi käyttää bänditilan soittimia
 • myös iPad on monipuolinen soitin

ohjelmisto bändiläisten valitsemaa ”Porilaisten marssista nykymusiikkiin ja hengelliseen musiikkiin”
omien biisien tekeminen
bändissä voi myös toimia sokeana, kuurona tai avustajan kanssa
bändi voi toimia terapeutin toimitilassa tai muussa tilassa

nuoteista:

nuotit joko perinteistä nuottikirjoitusta tai kuvionuotteja

paperille tulostettuna tai powerpointilla seinään heijastettuna

Käytössä Sibelius-nuotinnusohjelma, jolla saadaan esim. fonttikokoa helposti suurennettua näkökykyyn sopivaksi

Bändissä voi toimia myös, vaikkei seuraisi mitään nuotteja.

Ikäihmisten kanssa
Toiminta aktivoi päätä ja kroppaa. Monet puhumattomatkin voivat laulaa vielä tuttuja lauluja. Almanakan asiat huomioiden: vuodenajat, juhlapyhät…

Hengellisiä ja hengettömiä toivelauluja

 • omasta päästä
 • vihoista, jolloin tarvitaan sorminäppäryyttä, sivunumeroiden seuraamista
 • powerpointilla, jolloin aina on oikeat sanat näkyvillä. Sanojen seuraaminen on helpompaa kuin vihossa tai paperilla, jolloin katse voi helposti olla väärässä kohtaa
 • Laulutaulujen avulla voidaan katsella kuvaa ja muistella, ihmeteellä ja kuva-arvoituksen tapaan arvuutella laulua, joka kuvaan sopisi. https://www.musamutteri.fi/laulutaulut

Soittimia

 • erilaisia rytmisoittimia
 • myös muita soittimia tarpeen ja innostuksen mukaan

Liikettä

 • Laulun tai musiikin mukana on myös helppo liikkua, taputella, tömistellä, uida jne.
 • Voidaan myös liikkua jonkun teeman mukaan. Esim. suursiivous, kevät työt, jouluaskareet
 • mahdollisuuksien mukaan molempien käsien käyttö, molempien jalkojen käyttö
 • oman kehon silittäminen, taputtaminen eri kohdista eri tavoin
Eija Karvinen
Sipolantie 10
26930 Vermuntila
Rauma

040 4182311
eija.karvinen@resonanssi.fi